06.06.2022

Steissin arvostus on noussut entisestään

Päärautatieaseman käyttäjien keskuudessa juhannusviikolla toteutetun haastattelututkimuksen vastaajista 99% pitää aseman parhaana puolena rakennuksen upeaa arkkitehtuuria. Seuraavaksi eniten kiiteltiin positiivisesti kehittyneitä palveluja. Nyt asema koetaan nopean läpikulkupaikan sijaan viihtyisänä kohtaamispaikkana.

Päärautatieaseman käyttäjien keskuudessa juhannusviikolla toteutetun haastattelututkimuksen vastaajista 99% pitää aseman parhaana puolena rakennuksen upeaa arkkitehtuuria. Seuraavaksi eniten kiiteltiin positiivisesti kehittyneitä palveluja. Nyt asema koetaan nopean läpikulkupaikan sijaan viihtyisänä kohtaamispaikkana.

VR Groupin kiinteistöyksikön hankepäällikkö Jani Jääskeläinen ottaa haastattelukyselyn tulokset vastaan erittäin tyytyväisenä. Hän toteaa vastausten antavan tärkeän vahvistuksen näkemykselle, että Päärautatieasemalla vuonna 2018 käynnistetty kokonaisvaltainen kehityshanke etenee oikealla kurssilla.

Kehityshankeen pyrkimyksenä on alusta alkaen ollut nostaa Päärautatieasema myös palveluiltaan sekä viihtyisyydeltään ikonisen arkkitehtuurihelmen arvon mukaiselle tasolle. Nyt tehty seurantatutkimus on jatkoa vuonna 2019 toteutetulle ensimmäiselle tilannekatsaukselle. Muutos kävijäkokemuksessa palvelujen uudistuessa on selkeä. Lähtötilanteessa ajanviettoa Päärautatieasemalla ei nähty lainkaan vaihtoehtona, kun 2022 monet näkivät voivansa hyvinkin jäädä asemalle kahville tai ruokailemaan.

Tilanne on muuttunut erityisesti ravintola- ja kahvilatarjonnan päivittymisen myötä. Viimeisimpänä esimerkkinä hienosti asiakkaansa löytäneistä uusista tulokkaista ovat keväällä avatut Olivia ja Cafe Eliel terasseineen, Jani Jääskeläinen toteaa.

Muissa kuin junamatkustusaikeissa Päärautatieasemalla käy tutkimuksen mukaan kuukausittain reilu kolmannes kävijöistä. Määrän voi odottaa kasvavan jatkossa, sillä joka neljäs haastatelluista arvioi myös asioivansa jatkossa asemalla nykyistä useammin.

Kehitystyö jatkuu hyväksi havaitulla polulla
Koko Päärautatieaseman läpikäyvässä kehityshankkeessa ollaan nyt puolivälissä. Seuraavana suunnitelmissa ovat Kioskihallin tilat sekä aikoinaan olympialaisia varten suunniteltu entinen Pullmanin ravintolatila.

Laajassa yhteistyössä tehty hanke on edennyt hienosti ja aseman ovat löytäneet aivan uudet käyttäjät, mutta satavuotias Steissi pitää sisällään edelleen suunnattomasti hyödyntämätöntä potentiaalia, Jani Jääskeläinen vakuuttaa.

Projektin edetessä vastaamme kehittyvän palvelutarjonnan ohella entistä paremmin myös kyselyssä esiin nousseisiin toiveisiin matkatavaroiden säilytystilan ja istumapaikkojen suhteen. Myös yleisö-wc:iden määrä tulee kasvamaan.

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla henkilökohtaisesti paikan päällä 150 Päärautatieaseman kävijää. Tilannekatsauksen toteutti VR Groupin toimeksiannosta Miltton Oy.