22.06.2021

Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi

Puhuttaessa Päärautatieaseman vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, on luontevaa katsoa asiaa junaraiteiden alkupistettä pidemmälle, ja puhua koko VR-Yhtymän vastuullisuusteoista. Vaikka ekologisuus on synnynnäinen osa konsernia – onhan se jo nyt vihrein valinta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen – ei VR:llä jäädä laakereille lepäämään.

Puhuttaessa Päärautatieaseman vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä, on luontevaa katsoa asiaa junaraiteiden alkupistettä pidemmälle, ja puhua koko VR-Yhtymän vastuullisuusteoista. Vaikka ekologisuus on synnynnäinen osa konsernia – onhan se jo nyt vihrein valinta matkustaja- ja tavaraliikenteeseen – ei VR:llä jäädä laakereille lepäämään. Vastuullisuus on kaikkia konsernin eri liiketoimintoja yhdistävä tekijä, kertoo VR-Yhtymän yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten asioiden johtaja Jonna Juslin. 

– Mitä enemmän saadaan ihmisiä ja tavaraa raiteille, sitä kestävämmäksi maailmaa tehdään. Vaikka poliittinen keskustelu on tällä hetkellä raideliikenteelle suotuisa, keskitymme julistusten sijaan aina konkretiaan vastuullisuusteoissamme. 

Näkyvin osa kuluttajalle VR:n toiminnasta on epäilemättä matkustajaliikenne, mutta vastuullisuus on myös muiden yhtiön toimintojen keskiössä. Matkustaja- ja tavaraliikenteen lisäksi konserniin kuuluu myös tytäryhtiöt VR FleetCare, joka vastaa junakaluston kunnossapidosta, sekä Pohjolan Liikenne, joka on pääkaupunkiseudun sähköbussiliikenteen edelläkävijä 62:lla täyssähköbussillaan. 

Hiljattain kirkastettu visio Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi kätkee alleen viisi vastuullisuuslupausta, jotka ovat syntyneet laajan, yhteisen keskustelun tuloksena. Turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu konkretisoituvat muun muassa jo itsessään energiatehokkaiden sähköjunien kuljettamisessa uusiutuvalla vesivoimalla, Ilmalan varikolle rakennetussa aurinkovoimalassa sekä korona-ajan toimissa. 

– Korona-ajan yli 100 toimenpiteen ohjelmalla junat on onnistuttu pitämään koronaturvallisina ilman yhtäkään junissa todettua tartuntaketjua henkilöstön tai matkustajien keskuudessa. Lisäksi yhteiskuntavastuun näkökulmasta VR:n kiinteistöjen vuokralaisille on tarjottu korona-ajan vuokrahelpotuksia. 

Päärautatieaseman ollessa raideliikenteen merkittävin alku- ja loppupiste, myös sen tulee ilmentää VR:n kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita. Osana VR-Yhtymän energiatehokkuus- ja päästötavoitteita, myös asemalla on siirrytty pitkälti uusiutuvaan energiaan, ja entistä parempaa jätteiden lajittelu- ja kierrätystilaa rakennetaan parhaillaan materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Kestävä kehitys ei tarkoita aseman kohdalla kuitenkaan pelkästään ekologisuutta, vaan myös sitä, kuinka Eliel Saarisen kulttuurihistoriallisen merkkiteoksen arvo tuodaan tuleville sukupolville. 

– Päärautatieaseman uudistustyöt ilmentävät hyvin sitä, kuinka aseman kaltainen merkittävä rakennus säilytetään ja uudistetaan historiaa kunnioittaen. Se, että asemasta tehdään kaikille entistäkin turvallisempi ja viihtyisämpi paikka viettää aikaa nyt ja tulevaisuudessa, on vastuullisuutta parhaimmillaan. 

Lisää VR Groupin vastuullisuudesta voit lukea osoitteessa https://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/vastuullisuus/